חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
בדיקת הלוואה לעסק ב-3 שלבים

נתחיל בשאלון קצר המורכב מ-3 שלבים בלבד, על מנת להבין טוב יותר את הצרכים הייחודיים של העסק שלכם.

לאחר מילוי הטופס, אנחנו ניצור אתכם קשר על מנת להתאים לכם את ההלוואה המשתלמת והמתאימה ביותר!

ליצירת קשר וייעוץ מקצועי

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם!

מסלול חרבות ברזל – הלוואה לעסקים בערבות המדינה

לנוכח המצב הביטחוני וכדי לסייע לעסקים קטנים ובינוניים הודיע החשב הכללי על פתיחת מסלול מיוחד להלוואות בערבות המדינה. מסלול זה מכונה 'מסלול חרבות ברזל', והוא מציע הקלות פיננסיות לעסקים קטנים ובינוניים. הינה תמצית ההקלות במסלול חרבות ברזל:

הקלות בהלוואות קיימות

סיוע בהלוואות חדשות

בדיקת הלוואה לעסק ב-3 שלבים

נתחיל בשאלון קצר המורכב מ-3 שלבים בלבד, על מנת להבין טוב יותר את הצרכים הייחודיים של העסק שלכם.

לאחר מילוי הטופס, אנחנו ניצור אתכם קשר על מנת להתאים לכם את ההלוואה המשתלמת והמתאימה ביותר!

הלוואה בערבות מדינה חרבות ברזל

תנאי הזכאות להלוואה במסלול חרבות ברזל

עוסקים פטורים, עסקים קטנים, עסקים בינוניים ועסקים גדולים שמחזור המכירות השנתי שלהם בשנה הקודמת לא עלה על 500 מיליון ₪, זכאים להגיש בקשה להלוואה במסלול חרבות ברזל. בשלב זה רק בעל העסק יכול להגיש את הבקשה להלוואה במסלול זה. זהו תנאי בסיסי שמתווסף לשאר תנאי הסף המפורטים באתר של הקרן להלוואות בערבות המדינה.

בהחלט אפשר ואף רצוי להיעזר ביועץ עסקי מומחה במילוי הטפסים וגיליונות האקסל (ראו פירוט בהמשך) כדי למקסם את הסיכוי לאישור ההלוואה ולקבלת הסכום המבוקש.

תנאי ההלוואה במסלול חרבות ברזל

מסלול לעסקים קטנים ובינוניים

 • סכום הלוואה מרבי – 500 אלף ₪ או 8% ממחזור המכירות; הסכום הגבוה מבין השניים. עוסק פטור רשאי לקבל עד 40,000 ₪.
 • שיעור ריבית – שיעור הריבית הממוצע בהלוואות במסלול חרבות ברזל לא יעלו על 1.5% מעל ריבית פריים. יש לציין שעדיף לקבל את ההלוואה מהבנק כיוון שלעיתים שיעור הריבית הממוצע בהלוואות חוץ בנקאיות הוא במרווח גבוה יותר, שלא עולה על 3.25% (גמא ניהול וסליקה) או 4% מעל ריבית הפריים (B2B).
 • בטוחה מרבית – עד 5%.
 • תקופת החזר כוללת – עד 5 שנים.
 • דחיית תשלום קרן ההלוואה וריבית (תקופת גרייס) – דחיית תשלומי קרן וריבית בשלושה חודשים לכל הפחות או ב־12 חודשים לכל היותר.
 • עמלות – ההלוואה תינתן ללא עמלות.

מסלול לעסקים גדולים

 • סכום הלוואה מרבי – 32 מיליון ₪ או 8% ממחזור המכירות, הסכום הנמוך מבין השניים.
 • שיעורי ריבית – יהיה כנראה פחות מפריים פלוס 1.5%.
 • בטוחה מרבית – עד 10%.
 • תקופת החזר כוללת – עד 5 שנים.
 • תקופת גרייס – דחיית תשלומי קרן וריבית בשלושה חודשים לכל היותר.
 • עמלות – ההלוואה מותנית בתשלום עמלות בסכום שמושפע מסכום ההלוואה. סכום העמלות יושפע ממחזור המכירות השנתי של העסק וינוע בין 1% ל־1.5%.

העקרונות של מסלול חרבות ברזל

את הבקשה להלוואה במסלול חרבות ברזל יש להגיש באופן מקוון באתר של משרד האוצר. בבקשה להלוואה במסלול חרבות ברזל עד מיליון ש"ח תדון ועדת אשראי פנימית של הבנק. בכל בקשה להלוואה מעל מיליון ש"ח ידונו ועדה של הבנק, נציג הגוף המתאם (BDSK) ונציג המדינה. אי אפשר לערער על החלטת הבנק או על החלטות ועדת האשראי. עם זאת, אפשר להגיש לבנק או למוסד פיננסי אחר בקשה נוספת שתהיה בקשה משלימה לבקשה הקודמת או כתגובה לסירוב מבנק קודם.

הזכאות להלוואה במסלול חרבות ברזל אינה מושפעת מהמסלולים הרגילים של הלוואות בערבות מדינה ו/או ממסלולי קורונה פעילים. לדוגמה עסק שקיבל הלוואה בערבות מדינה במסלול רגיל לפני 10 חודשים בגין צורכי הון חוזר והשקעות, יכול להגיש בקשה להלוואה בערבות מדינה במסלול חרבות ברזל בגין קשיים תזרימים ופערי הון חוזר שנוצרו עקב המלחמה. אי אפשר לפרוע אשראי קיים באמצעות הלוואה במסלול חרבות ברזל, אך בהחלט אפשר לבקש פירעון של הלוואות יקרות שהתקבלו מפרוץ המלחמה (7.10.2023).

איך מגישים בקשה להלוואה במסלול חרבות ברזל?

יש קובץ אקסל שנלווה לבקשה להלוואה בערבות המדינה במסלול חרבות ברזל. יש להגיש את קובץ האקסל המתאים דרך מערכת האוצר. הקובץ יעבור לבדיקה בבנק או במוסד החוץ בנקאי. עסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם מגיע ל-25 מיליון ש"ח, יגישו בקשה בקובץ אקסל א'. עסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם עולה על 25 מיליון ש"ח, יגישו בקשה בקובץ אקסל ב'. עסקים שמחזור המכירות השנתי שלהם הוא בין 100 ל־500 מיליון ש"ח, יגישו בקשה דרך BDSK.

גיליונות האקסל משני הסוגים כוללים ממספר גיליונות נפרדים. יש למלא כל גיליון בפירוט רב. להלן הסבר על הנתונים הנדרשים בכל אחד מהגיליונות:

 • גיליון ראשון – נתונים בסיסיים אינפורמטיביים על העסק/החברה לרבות שם העסק, מספר חברה, שנת הקמה, בעלי מניות, מספר עובדים, פירוט חשבונות מוגבלים או צ'קים שחזרו, דירוג אשראי של BDI או של D&B וכן תיאור הפגיעה העסקית והפיננסית שנגרמה מהמצב הביטחוני.
 • גיליון שני – דוח רווח והפסד ל־2021–2022 ולתשעת החודשים הראשונים של 2023. ל־2021 נדרש דוח מבוקר; ל־2022 רצוי דוח מבוקר אך לא חובה; ל־2023 יש למסור דוח על שמונת או תשעת החודשים הראשונים של השנה. יש להוסיף נתונים אינפורמטיביים על הכנסות, עלות המכר, הוצאות השכר, הוצאות ההנהלה והוצאות כלליות. שאר החישובים כמו רווח גולמי, רווח תפעולי, רווח נקי וכן EBITDA נעשים אוטומטית.
 • גיליון שלישי – פירוט סעיפי מאזן מבוקר ל־2021–2022. בנוגע ל־2022 אפשר לעדכן את האקסל לפי מאזן הבוחן עם פירוט מלא של יתרות מאזניות ל־31.12.2022.
 • גיליון רביעי – תמצית אובליגו בנקאי וחוץ בנקאי לפי פירוט של זמן קצר וזמן ארוך ולרשום את סך הביטחונות. חישובי החוב הפתוח נטו נעשים אוטומטית. לחברות עם מחזור מכירות מעל 25 מיליון ₪ יתרות האובליגו מושוות ליתרות של 2021 ו-2022. בסעיף הערות כדאי לציין אם החברה קיבלה בעבר הלוואות בערבות מדינה במסלול רגיל ו/או במסלול קורונה ואם היא עמדה בכל התשלומים. כמו כן, כדאי לציין אשראים חדשים שהתקבלו מפרוץ המלחמה, כלומר מ-7.10.2023. שכן ייתכן שאפשר יהיה להחזיר אשראים יחסית יקרים אלו באמצעות ההלוואה הזאת.
 • גיליון חמישי – תחזית תזרים מזומנים למחצית השנה הקרובה מ־10.2023 עד 3.2024 (רלבנטי רק לעסקים עם מחזור מכירות מעל 25 מיליון). יש לפרט תקבולים שוטפים ותקבולים שעוכבו בגלל המלחמה. כמו כן יש לפרט תשלומים שוטפים לספקים ותשלומי ספקים שעוכבו. יש לציין שאם יתרת סגירת המזומן בחודשים שקדמו לאוקטובר 2023 תהיה שלילית, הסיכוי לקבל הלוואה במסלול חרבות ברזל יהיה גבוה יותר ובלבד שיתרת סגירת מזומנים בתקופה שלאחר המלחמה תהיה גבוהה מספיק ותעיד על יכולת החזר.
 • גיליון שישי – גיליון מסכם. ניתוח הצרכים, תיאור הפגיעה וניתוח כושר ההחזר. יש לפרט את הסכום המבוקש, את תקופת ההחזר המבוקשת (עד 60 חודשים) ואת תקופת הגרייס המבוקשת לפי מחזורי החברה. בניתוח הצרכים יש לפרט את יתרת הלקוחות ואת המחאות  לגבייה ל־30.9.2023 ואת יתרת הספקים והצ'קים לפירעון ל־30.9.2023.  . יש לרשום את אחוז התקבולים הריאלי בפועל שיתקבל לעומת  סך כל התשלומים שצפויים להיכנס בשלושת החודשים הקרובים.  כנ"ל יש להעריך את אחוז התשלומים הריאלי שישלום בפועל מתוך סך יתרת הספקים והמחאות לפירעון לשלם. בניתוח הפגיעה וכושר ההחזר יש לעשות תחזית לכל שנת 2023. יש לנמק את ההמלצה בהתבסס על התזרים, על צורכי ההון החוזר, על כושר ההחזר ולהימנע מכפל מימון. בנימוקים להמלצה יש לתאר את הצעדים שהעסק עשה – ועוד יעשה – למזעור נזקי המלחמה.

קבלו הלוואה במסלול חרבות ברזל עם פפר פיננסים

מנהלים עסק ומרגישים קשיים פיננסיים בשל המצב? עומדים בתנאי הסף להלוואה במסלול חרבות ברזל אך מתקשים למלא את הבקשה והטפסים? זקוקים לעזרה מקצועית כדי למקסם את הסיכוי להלוואה? דברו אתנו. חברת פפר פיננסים תעזור לכם לנתח את הפגיעה הפיננסית ולהבין את הקשיים האובייקטיביים ותדריך אתכם במילוי נתוני הטופס וגיליונות האקסל  כדי שתקבלו את כל הכסף במהרה.

אנו מברכים את החלטתכם לבקש מימון בערבות מדינה במסלול חרבות ברזל ומבטיחים לכם שאתם בידיים הכי מקצועיות ואמינות בתחום. לפפר פיננסים יש ניסיון רב בהגשת עסקים מתחומים שונים להלוואות בערבות מדינה ולמעלה מ־95% הצלחה.

פפר פיננסים, מובלת ומנוהלת על ידי רו"ח אלון פפר, אשר צבר מעל 30 שנות ניסיון בבנקאות, בניהול כספים ובפיתוח עסקי. אלון מילא תפקידים בכירים במערכת הבנקאית ובניהול כספים בחברות ציבוריות ופרטיות ופיתח יכולות מקצועיות גבוהות בעבודה מול המערכת הבנקאית ובגיוס אשראי מהקרנות השונות.

אם תרצו להמשיך ולהתעמק, צרו קשר ונשלח לכם את קובץ האקסל.

ייעוץ ו/או פגישת היכרות ללא עלות!

אנחנו כאן בשבילכם ונענה בחפץ לב על כל שאלה בהודעה, בטלפון או בוואטסאפ.

אלון פפר ייעוץ עסקי

תפריט נגישות

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם!

פפר פיננסים - סיירת המטכ"ל של היועצים הפיננסיים בישראל!
נגן וידאו אודות אלון פפר מחברת פפר פיננסים
מימון בתקופת אי וודאות ומלחמה ובפרט בזמן מלחמת חרבות ברזל